bakis

Faaliyet Konumuz

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara yönelik olarak Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İpoteğe dayalı konut ve ticari krediler.

Birleşmeler ve devralmalar.

Analiz ve çözüm alternatifleri.

Teminatların değer tespiti, borçların yeniden yapılandırılması, alacak ve borçların gayrimenkul takası yoluyla düzenlenmesi.

İhale-Açık artırma baz değer analizleri.

Proje geliştirme kontrol ve fizibilite çalışmaları.

Proje şerefiye çalışmaları.

Sentez Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Sentez Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Gayrimenkullerinizin Gerçek Değeri İçin, Doğru Analizlerle Sentez…
ssg
Bizimle Güvendesiniz.

Bizimle Güvendesiniz.

Gayrimenkullerinizin risk analizini yaparak yasal alan ve haklarını raporlarımızda sizlere sunuyoruz.

Faaliyet Alanlarımız

Aşağıda belirtilen alanlar için değerleme analizleri, rapor hizmetleri, geliştirme ve proje üretme çalışmaları yapmaktayız.

Mortgage “İpotek Konut Edinim Sistemi ” (İKES), “Tutulu Satış” (TUTSAT) ve ikincil piyasalar.

Arazi, arsa, bina, toplu ve bireysel konut , devre mülk, villa, dükkan, ofis, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, turizm tesisleri, fabrikalar, üretim tesisleri, akaryakıt istasyonları, makine parkları, limanlar v.b. kiralama ve alım-satım.

Mahkemelerde bilirkişilik kapsamında danışmanlık ve değerlemele hizmetleri.

Okul, sinema, tiyatro, dershane, sağlık tesisleri gibi sosyal donatılar.

Kamu ve özel Kurumların borçları, teminat portföyü.

Orman, kültür ve tabiat varlıkları alanları, kıyı kanunu uygulamaları, tapu-kadastro, imar, maden, iskan, kentsel dönüşüm sorunlarına ilişkin danışmanlıklar yapmak.

Kamulaştırma, devletleştirme ya da özelleştirmeye konu taşınmazları.

Yol, kanal su, isale, enerji nakil hatları, baraj gibi altyapı, kamulaştırma ya da irtifak hakkı tesis alanları.

Bilgi sistemlerinin kurulması danışmanlığı.

Yatırım stratejileri ve pazar analizleri, taşınmaz proje geliştirme, yönetme ve fizibilite raporları, bölgesel pazarlama analizleri hazırlamak.

Miras paylaşımlarında hakça paylaşım sağlamak için değerleme hizmetleri.

segd
Sentez Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Sentez Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Değerlemede Gerçek Sentez

İletişim için : 0212 873 2 (111 & 777)

Bilimsel
Güvenilir
Hızlı
Etik
Tarafsız
Şeffaf

Hizmet Verdiğimiz Gayrimenkul Türleri

Aşağıda verilen gayrimenkul türlerine değerleme, geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Turizm Tesisi, Otel, Tatil Köyü, Devre Mülk

Akaryakıt Satış İstasyonu

İş Merkezi, Plaza, İşyeri, Alışveriş Merkezi, Sinema, Tiyatro

Villa, Yalı, Köşk, Konut

Sanayi Tesisi,  Fabrika, Dep,  Arsa, Tarla

Henüz planlanmamış veya inşa aşamasında olan gayrimenkul projeleri

Gayrimenkula dayalı (yap-işlet-devret, intifa hakkı, üst hakkı, uzun süreli kiralama, vs) hak ve faydalar.

Bayilik İşlemleri Kapsamında İpotek Teminatları

Bireysel – Ticari Krediler Kapsamında İpotek Teminatları

Yurtdışı Finansman Temininde

İpoteklerin Nakte Dönüştürülmesinde

Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesinde

Kira Kontratlarının Yenilenmesinde

Gayrimenkul Alım – Satımlarında

Kiralama Öncesi Fiziksel Durum Tespit Raporlarında

Mülk Paylaşımlarında

Gayrimenkul Projesi Yatırım Kararlarında

Şirketlerin Varlık Hareketlerinde, Malvarlığı Tespitinde, Sermaye Artırımında

Şirket Birleşmeleri, Devralmalarında ve Borçların Yeniden Yapılandırılmasında